Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Печать

Дата оприлюднення 30.03.2020р.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.03.2020 (підпис)

Дата оприлюднення 22.03.2019р.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.03.2019 (підпис)

Дата оприлюднення 28.03.2018р.

alt