Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Печать

Дата оприлюднення 22.03.2019

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.03.2019 (підпис)

Дата оприлюднення 28.03.2018р.

alt